Privacy - en cookiebeleid

PRIVACY- EN COOKIEBELEID

Dit is het Privacy- en Cookiebeleid van The Vegan Saint. Dit beleid heeft betrekking op de on- en offline verwerking van jouw Persoonsgegevens en de gebruikte Cookies op de Website van The Vegan Saint en tevens wanneer je Klant wordt. Dit document is van toepassing op alle activiteiten van The Vegan Saint tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen of aangegeven. The Vegan Saint respecteert de privacy van haar Klanten en de Bezoekers van de Website. The Vegan Saint probeert bij de verwerking van jouw Persoonsgegevens zorgvuldigheid en nauwkeurigheid en verwerkt de Persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (hierna AVG). Hieronder kun je onder andere lezen welke Persoonsgegevens The Vegan Saint verwerkt, met welke grondslag en met welk doel. Je leest verder hoe The Vegan Saint met jouw Persoonsgegevens omgaat.

BEGRIPPEN

1. Betrokkene
Een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon die Bezoeker van de Website of Klant van The Vegan Saint is.
2. Bezoeker
Een, al dan niet geregistreerde, gebruiker van de Website.
3. Klant
De natuurlijke persoon of rechtspersoon die een Product van The Vegan Saint afneemt.
4. Persoonsgegevens
Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
5. Website

Website van The Vegan Saint, <www.thevegansaint.nl> en elke huidige en toekomstige variant(en) hiervan.

PRIVACY

1. Verwerkingsverantwoordelijke

Verwerkingsverantwoordelijke en verwerker van Persoonsgegevens in het kader van de Website en bij het verkopen van producten is, tenzij nadrukkelijk anders beschreven, de eenmanszaak The Vegan Saint, handelend onder de naam The Vegan Saint. Hieronder vallen tevens door The Vegan Saint ingehuurde derden.

2. Toepasselijkheid

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle Persoonsgegevens van natuurlijke personen (hierna betrokkenen) die The Vegan Saint verwerkt in geval van online dan wel offline contact, op welke wijze dan ook, met The Vegan Saint. Hieronder wordt mede verstaan informatie die wordt verzameld via jouw bezoek aan of aankoop op de Website (hierna The Vegan Saint producten). In geval op onze Website een link naar de Website van derde partijen staat en je ervoor kiest deze Website te bezoeken, raden wij je aan het Privacybeleid van deze betreffende derde partij te lezen. The Vegan Saint is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze Websites van derden dan wel het daarop van toepassing zijnde Privacybeleid.

3. Persoonsgegevens

Hieronder volgt een overzicht van welke Persoonsgegevens in welke afzonderlijke situatie wij van je kunnen verzamelen.

Rechtstreeks verstrekte informatie

Indien je Producten koopt van The Vegan Saint vragen wij altijd de volgende gegevens van je: voornaam, achternaam, post- en factuuradres, betalingsgegevens, telefoonnummer en e-mailadres. Indien de ontvanger niet de verzender is, vragen wij om het adres van de naam, adres, woonplaats en telefoonnummer van de ontvanger. Indien je on- of offline contact met ons opneemt, kunnen wij de volgende gegevens van je verzamelen zoals voornaam, achternaam, postadres, telefoonnummer en e-mailadres.

Bijzondere en strafrechtelijke Persoonsgegevens

The Vegan Saint verwerkt geen bijzondere of strafrechtelijke Persoonsgegevens en heeft tevens niet de intentie gegevens te verzamelen over of Producten te verkopen aan personen jonger dan 16 jaar, tenzij hiervoor toestemming is verkregen van ouders of voogd. The Vegan Saint kan echter niet controleren of een Bezoeker ouder dan 16 jaar is en raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de (online) activiteiten van hun kinderen om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen worden verwerkt zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat The Vegan Saint zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via info@thevegansaint.nl dan verwijdert The Vegan Saint deze gegevens.

Automatisch verzamelde informatie

Bij het bezoek van de Website van of online communicatie met The Vegan Saint en aan haar verbonden of samenwerkende partijen kunnen er diverse technologieën gebruikt worden die automatisch of passief informatie verzamelen over jouw online activiteiten. Deze informatie kan op de volgende manieren worden verzameld:

Cookies

Op de Website van The Vegan Saint zijn technologieën als cookies, web beacons en mobiele apparaat identificatiemiddelen actief om informatie te verzamelen over het gebruik van onze Website. Voor meer informatie, waaronder de soorten cookies op de Website van The Vegan Saint en hoe je cookies kunt beheren, verwijzen we je naar de passage over cookies op pagina 4 van deze verklaring.

Technische gegevens

Wanneer je de Website bezoekt, kunnen er Persoonsgegevens over je worden verzameld. Dit omvat informatie zoals jouw Internet Protocol (IP)-adres, jouw inloggegevens, het soort (mobiele) apparaat dat je gebruikt, het besturingssysteem en browsertype van jouw apparaat, de instellingen voor tijdzone en locatie, taal, een unieke identificatiecode voor jouw apparaat, het adres van een verwijzende Website, het pad dat je aflegt door onze Website en andere informatie over jouw sessie op onze Website.

Informatie ontvangen van derde partijen

The Vegan Saint kan informatie over jou verzamelen via andere bedrijven en organisaties, waaronder social media als Instagram Shopping. We kunnen informatie verzamelen die publiekelijk beschikbaar is. We kunnen bijvoorbeeld openbare informatie over jou verzamelen wanneer je met ons communiceert via social media. Door aanvullende informatie over jou te verzamelen, kunnen we onjuiste informatie corrigeren en jou voorzien van passend advies.

Samengevoegde informatie

Geanonimiseerde en samengevoegde informatie identificeert geen specifieke persoon en is daarmee niet te herleiden tot een persoon. The Vegan Saint gebruikt dergelijke informatie onder meer voor inzicht in Websitebezoek en data-analyse.

4. Grondslag gegevensverwerking

Volgens de AVG moet iedere verwerking van Persoonsgegevens gebaseerd zijn op een van de wettelijke rechtvaardigingsgronden. The Vegan Saint verwerkt jouw gegevens op basis van de volgende rechtvaardigingsgronden:

Toestemming

Via aanvragen per e-mail of andere social media, bestellingen via de Website en het inschrijven voor de nieuwsbrief wordt deze toestemming verkregen middels een linkje naar deze Privacy- en Cookieverklaring die Betrokkene voor akkoord moet aanvinken. Indien derde partijen in opdracht van The Vegan Saint jouw gegevens verwerken (‘sub verwerkers’), zal schriftelijk en voorafgaand aan deze verwerking jouw uitdrukkelijke toestemming hiervoor worden gevraagd. Indien je toestemming heeft gegeven voor de verwerking van jouw Persoonsgegevens, kan je deze te allen tijde weer intrekken door te mailen naar info@thevegansaint.nl. Hierbij geldt dat de verwerking van Persoonsgegevens vóór het moment van intrekken rechtmatig blijft op grond van eerder gegeven toestemming.

Gerechtvaardigd belang

The Vegan Saint kan een gerechtvaardigd belang hebben om jouw Persoonsgegevens te verwerken, bijvoorbeeld vanwege marketingdoeleinden. Het belang kan dus per gegevensverwerking verschillen. The Vegan Saint weegt altijd haar eigen belang af tegen de belangen van jou als betrokkene.

Uitvoering van de overeenkomst In het kader van de uitvoering van de overeenkomst tussen The Vegan Saint en haar klanten is het noodzakelijk om Persoonsgegevens te verwerken om jouw bestelling te kunnen voorbereiden en versturen.

5. Doeleinden gegevensverwerking

The Vegan Saint verwerkt persoonsgegevens uit praktische overwegingen als:
- het in breedste zin uitvoeren van de overeenkomst en communicatie met haar Klanten (Outlook)
- het online betalen mogelijk via een betaalsysteem (Mollie)
- het bijhouden van administratie en facturatie;
- het versturen van de door jou gedane order (My Parcel)
- het in good (legal) standing houden van haar onderneming;
- het versturen van nieuwsbrieven en geautomatiseerde email (Mailchimp);

Real time inzage

Ontvangen bestellingen worden opgeslagen in de website omgeving en via een API plug-in gekoppeld met onze vervoersdienst. Hierdoor is het voor jou mogelijk om via real time data onze voorraad in te zien en op de hoogte gebracht te worden wanneer jouw bestelling wordt bezorgd.

Account

Het is mogelijk om op de Website een account aan te maken. Hiertoe worden de door jou verstrekte gegevens als naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer gekoppeld aan een account. In het account kan je de bestelhistorie en de verstrekte gegevens inzien en tevens nieuwe orders plaatsen. Na sluiting van het account worden deze gegevens direct verwijderd.

Nieuwsbrief

The Vegan Saint stuurt nieuwsbrieven naar haar klanten en personen die zich hiervoor hebben ingeschreven. Naam en e-mailadres worden hierbij verwerkt. Het is te allen tijde mogelijk om uit te schrijven. Eenmaal uitgeschreven, worden de genoemde gegevens direct verwijderd. Eveneens wordt middels verwerking een optimaal gebruik van de Website (www.thevegansaint.nl) gerealiseerd en liggen er commerciële overwegingen aan ten grondslag zoals marketingdoeleinden en het verkrijgen van inzicht in (unieke) bezoekersaantallen en overige statistieken. The Vegan Saint verwerkt eveneens Persoonsgegevens om contact met jou en andere leveranciers op te nemen, leveranciers te instrueren en/of om te kunnen reageren op een vraag/verzoek. Voor het beheren en optimaliseren (monitoren, plaatsen van berichten en reageren op reacties) van social media accounts als ook het plaatsen van advertenties, voor inzicht in

Websitebezoekers en zoekgedrag, om de Website te optimaliseren.

Overige belangen

- het ontwikkelen en verbeteren van nieuwe Producten;
- het beoordelen van de effectiviteit van onze verkoop, marketing en reclame;
- in geval van een beveiligings- of productprobleem het melden aan betreffende autoriteiten;
- voldoen aan de toepasselijke wetgeving en daarover verslag uitbrengen;
- voldoen aan wettelijke verplichtingen en onze beleidsregels;
- een rechtsvordering in te stellen of te verdedigen.

6. Opslag

Jouw Persoonsgegevens worden niet langer op onze mailservers en in de back-end van onze Website bewaard dan noodzakelijk is om de doelen zoals hierboven omschreven te verwezenlijken. The Vegan Saint kan jouw Persoonsgegevens langer bewaren op grond van een (wettelijke) verplichting en rekening houdend met eventuele verjaringstermijnen. Jouw Persoonsgegevens worden door The Vegan Saint minimaal twee jaar en uiterlijk zeven jaar bewaard.

- Gegevens als voor- en achternaam, adres en e-mailadres worden gebruikt voor administratieve en financiële doeleinden. Deze gegevens worden zeven jaar bewaard omdat The Vegan Saint wettelijk verplicht is deze gegevens zeven jaar te bewaren voor de Belastingdienst. Dit geldt eveneens voor e-mailadressen en de inhoud van e-mails.

- Uit commercieel belang gebruikt The Vegan Saint gegevens als jouw (bedrijfs)naam, voor- en achternaam en e-mailadres voor direct marketing.

7. Verwerking Persoonsgegevens door derde partijen

Jouw Persoonsgegevens worden in bepaalde gevallen aan derde partijen verstrekt. Hieronder worden bijvoorbeeld Google en social media geschaard. Jouw Persoonsgegevens kunnen door The Vegan Saint worden gedeeld met leveranciers die diensten aan ons verlenen, zoals bedrijfs-, professionele of technische ondersteuningsfuncties. Onder meer betalingsverwerkers, hostingpartijen, leveranciers die The Vegan Saint ondersteunen met informatietechnologiediensten, marketing- en analysediensten. Jouw persoonlijke gegevens kunnen ook worden gedeeld met onze partners of andere derden in verband met marketing-, promotionele en andere aanbiedingen, evenals productinformatie. The Vegan Saint heeft met deze partijen een verwerkersovereenkomst gesloten of zal daartoe overgaan in geval van nieuwe partijen en staat alsdan niet toe dat deze leveranciers Persoonsgegevens verwerken voor enig ander doel dan het namens The Vegan Saint verlenen van diensten. Overige gegevens worden niet aan derde partijen verstrekt, tenzij dwingende bepalingen in wet- en regelgeving dit noodzakelijk maken. Over jou verzamelde Persoonsgegevens kunnen mogelijk worden gedeeld met onderstaande categorieën van ontvangers.

Analyse- en traceringstools

The Vegan Saint maakt gebruik van analyse- en traceringstools van derden, zoals Google Analytics, om het gebruik van de The Vegan Saint Website te volgen, segmenteren en analyseren. Onder meer demografie en interest worden hierbij vastgesteld. Op basis hiervan krijgt The Vegan Saint beter inzicht in bezoekersvoorkeuren op basis waarvan de Website en Producten kunnen worden verbeterd. Deze tools kunnen gebruik maken van technologieën zoals cookies, webbakens, pixeltags, logbestanden, flashcookies en/of andere technologieën voor het verzamelen en opslaan van niet-persoonlijke informatie. Gebruiksgegevens over bezoeken aan de Website van The Vegan Saint worden op ons verzoek verzameld en met The Vegan Saint gedeeld. Onder meer wordt het paginagebruik gemeten. The Vegan Saint heeft geen toegang tot of controle over het gebruik van deze cookies of andere traceertechnologieën door deze derden. Wij verwijzen je naar het Privacybeleid van deze afzonderlijke partijen zoals vermeld in het Cookiebeleid van The Vegan Saint voor informatie over tracking via verschillende apparaten en het ontkoppelen van jouw apparaten.

Overige gevallen

In bepaalde overige gevallen kan The Vegan Saint jouw Persoonsgegevens delen met derde partijen.

- Overdracht van onderneming Persoonsgegevens worden gezien als een bedrijfsmiddel van een onderneming. Om deze reden is het mogelijk dat jouw Persoonsgegevens mogelijkerwijs kunnen worden getoond (due diligence) of overgedragen in geval van een voorgenomen of uitgevoerde overname of enige andere variant daarvan. Hierbij kan onder meer worden gedacht aan een verkoop, reorganisatie, fusie, joint venture of overname dan wel liquidatie van The Vegan Saint of een deel van haar activiteiten.

- Juridische openbaarmakingen Indien The Vegan Saint van mening is dat een wettelijke verplichting vereist dat jouw Persoonsgegevens openbaar gemaakt dienen te worden of ter bescherming van The Vegan Saint haar eigen rechten, eigendom en veiligheid van haar werknemers en klanten, kan zij jouw Persoonsgegevens openbaar maken.

8. Doorgifte derde landen

Het kan voorkomen dat het noodzakelijk is dat The Vegan Saint jouw Persoonsgegevens doorgeeft aan landen buiten de Europese Unie (hierna: EU). Dit is bijvoorbeeld het geval indien The Vegan Saint voor de ondersteuning van haar Producten en dienstverlening de hulp van bedrijven die in een land buiten de EU zijn gevestigd, inschakelt. Deze landen hebben niet altijd een passend beschermingsniveau zoals binnen de EU. Doorgeven van jouw Persoonsgegevens in het kader van uitvoeren van de Overeenkomst aan dergelijke bedrijven kan slechts met jouw uitdrukkelijke toestemming.

Let op! Nu het Hof van Justitie van de EU in het Schrems II arrest het EU-VS privacy shield ongeldig heeft verklaard, is er onduidelijkheid over de praktische gevolgen hiervan bij het gebruik van providers in de Verenigde Staten. Dit geldt ook voor The Vegan Saint daar wij onder andere Facebook, LinkedIn en Instagram gebruiken. Wij onderzoeken hoe wij met onze bedrijfsvoering aan de wet- en regelgeving kunnen voldoen en houden tevens de ontwikkelingen bij. Zodra het European Data Protection Board (EDPB) een guidance met aanvullende maatregelen uitbrengt, zal dit Privacy – en cookiebeleid waar nodig worden aangepast. Voor vragen, kunt je contact met ons opnemen via info@thevegansaint.nl.

9. Uw rechten Je hebt te allen tijde het recht om een klacht of bezwaar in te dienen over de wijze waarop The Vegan Saint jouw Persoonsgegevens verwerkt dan wel op inzage, vergetelheid, rectificatie, aanvulling, dataportabiliteit, beperking van de verwerking of verwijdering van jouw Persoonsgegevens. Dit kan schriftelijk of door te mailen naar het e-mailadres info@thevegansaint.nl. Wij zullen je vragen om ons specifieke informatie te verstrekken, zodat we jouw identiteit kunnen bevestigen. Dit is een beveiligingsmaatregel om ervoor te zorgen dat jouw persoonlijke gegevens niet worden doorgegeven aan iemand die niet het recht heeft om deze te ontvangen. Hieronder leest je wat de eerdergenoemde rechten inhouden.

- Inzage
Je hebt te allen tijde recht op inzage in jouw Persoonsgegevens. Het recht op inzage betreft alleen inzage in jouw eigen gegevens. Je kunt te allen tijde toegang tot jouw persoonlijke informatie vragen, inhoudende een kopie van de Persoonsgegevens die The Vegan Saint over jou heeft verwerkt of nog verwerkt. Het kan zijn dat jouw gegevens inmiddels zijn verwijderd, geanonimiseerd of wegens wet- en regelgeving niet (meer) beschikbaar zijn. In dat geval informeert The Vegan Saint jou direct met de reden waarom.
- Vergetelheid
Indien er geen wettelijke grondslag meer bestaat voor het houden van jouw Persoonsgegevens door The Vegan Saint kun je een verzoek tot het wissen van jouw Persoonsgegevens indienen. Je hebt eveneens het recht om The Vegan Saint te vragen gegevens van je te wissen of te verwijderen wanneer je met succes gebruik hebt gemaakt van jouw recht om bezwaar te maken tegen de verwerking, wanneer je jonger bent dan 16 jaar en de Persoonsgegevens zijn verzameld via onze Website, wanneer The Vegan Saint jouw gegevens mogelijk onrechtmatig heeft verwerkt of wanneer we jouw Persoonsgegevens moeten wissen om te voldoen aan wet- en regelgeving. Ook indien je jouw eerder gegeven toestemming intrekt, is het mogelijk jouw gegevens te wissen. Houd er rekening mee dat we om specifieke juridische redenen mogelijk niet altijd in staat zullen zijn om (volledig) aan jouw verzoek tot verwijdering te voldoen. Waar dit van toepassing is zullen we je op het moment van jouw verzoek hiervan op de hoogte stellen.
- Rectificatie en aanvulling
Indien je van mening bent dat de Persoonsgegevens die The Vegan Saint van jou heeft onjuist of onvolledig zijn, kun je een verzoek indienen deze aan te passen. The Vegan Saint zal naar aanleiding daarvan redelijke inspanning doen om deze aan te passen waar nodig en mogelijk.
- Dataportabiliteit
Je hebt het recht om The Vegan Saint te verzoeken de Persoonsgegevens die wij hebben over jou over te dragen aan jezelf of aan een derde partij die eenzelfde soort dienst verleent. The Vegan Saint zal deze gegevens gestructureerd en machineleesbaar verstrekken. De overdraagbaarheid is alleen van toepassing op geautomatiseerde gegevens waarvoor wij jouw toestemming in het verleden hebben ontvangen of die zijn verwerkt in het kader van een overeenkomst tussen The Vegan Saint en jou.
- Bezwaar

Je kunt er in bepaalde omstandigheden recht op hebben om bezwaar te maken tegen het feit dat The Vegan Saint gegevens van jou verwerkt. Indien je van mening bent jouw rechten en vrijheden in geding zijn wanneer The Vegan Saint jouw gegevens verwerkt op basis van een gerechtvaardigde grond voor de verwerking of wanneer de verwerking te maken heeft met een rechtsvordering. Er zal dan een afweging van het belang van The Vegan Saint en jou als betrokkene gemaakt worden om te kunnen beoordelen of de gegevensverwerking gestaakt moet worden.

10. Beveiliging
The Vegan Saint neemt passende technische en organisatorische maatregelen om verkregen Persoonsgegevens te beveiligen. The Vegan Saint maakt gebruik van apparatuur en programmatuur om haar systemen en de Website doorlopend te beveiligen met anti virus software die voldoet aan de actuele stand van de techniek. De online programma’s welke The Vegan Saint gebruikt, zijn allen voorzien van wachtwoorden welke regelmatig gewijzigd worden. De plug-ins welke worden gebruikt voor de Website, zijn allen te allen tijde up to date. Ook wordt er regelmatig een back up gemaakt.
11. Klacht
Autoriteit Persoonsgegevens Met een klacht over het gebruik van jouw Persoonsgegevens kun je terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens middels het geven van een tip via het daartoe beschikbare formulier op de Website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

COOKIES

Wanneer je onze Website voor het eerst bezoekt, tonen wij een cookie bar met uitleg over cookies. Zodra je klikt op ‘accepteer’ geef je ons toestemming om alle cookies en plug-ins te gebruiken zoals omschreven in deze cookieverklaring. Je kunt via jouw browser het plaatsen van cookies uitschakelen. Houd er rekening mee dat onze Website dan mogelijk niet meer optimaal werkt.

1. Wat is een cookie en waarvoor worden deze gebruikt?
The Vegan Saint maakt op de Website gebruik scripts, webbeacons en cookies. Een script is een stukje programmacode dat wordt gebruikt om de Website goed te laten functioneren en interactief te maken. Deze code wordt uitgevoerd op onze server, of op jouw apparatuur. Een web beacon (ook pixeltag) is een klein, onzichtbaar stukje tekst of afbeelding op een Website dat gebruikt wordt om verkeer op de Website in kaart te brengen. Met behulp van web beacons worden verschillende gegevens van jou opgeslagen. Cookies zijn kleine (tekst)bestanden die met pagina’s van deze Website worden meegestuurd en door jouw browser op de harde schrijf van jouw computer worden opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Op de gehele Website van The Vegan Saint zijn cookies actief. Vanaf het moment van plaatsing op jouw computer, hebben cookies een bepaalde geldigheidsduur. Na verstrijking hiervan, verwijdert jouw browser de cookies. In sommige gevallen is de geldigheidsduur gelijk aan de browsersessie. In andere gevallen blijven de cookies langer op jouw computer staan zodat zij bij een volgend bezoek aan onze Website uitgelezen kunnen worden. Indien door The Vegan Saint gebruik gemaakt wordt van deze laatstgenoemde cookies, worden de verzamelde Persoonsgegevens conform de Privacy- en cookieverklaring verwerkt. Gemakshalve zal de term ‘cookies’ hierna worden gebruikt om bovenstaande bestanden aan te duiden.
2. Welk(e) type(n) cookies gebruikt The Vegan Saint?
Er bestaat een aantal verschillende soorten cookies. Bijvoorbeeld functionele, analytische, affiliate, sessie, tracking, social media cookies. The Vegan Saint gebruikt de volgende typen cookies:

Technisch noodzakelijke cookies (Functionele cookies) Cookies die strikt noodzakelijk zijn om de Website van The Vegan Saint te laten functioneren en jouw bezoek aan de Website makkelijker te maken door middel van jouw instellingen te onthouden. The Vegan Saint gebruikt deze cookies om informatie te achterhalen over het aantal (unieke) Bezoekers. Deze cookies mogen wij plaatsen zonder dat je hier toestemming voor geeft.

Statistisch
The Vegan Saint maakt gebruik van statistische cookies.
Google Analytics
Via de Website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de Analytics-dienst. The Vegan Saint gebruikt deze dienst om bij te houden welke bezoekers (demografie), hoe bezoekers de Website gebruiken en om hierover rapportages te verkrijgen. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. The Vegan Saint heeft hier geen invloed op. The Vegan Saint heeft Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet volledig meegegeven. De gebruikte namen voor deze cookies zijn _ga, _gat_gtag_ en de verkregen informatie wordt 10 minuten, 2 dagen dan wel 6 maanden bewaard. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. The Vegan Saint heeft een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. The Vegan Saint maakt geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics cookies. Voor meer informatie (Engels) over de cookies van Google en hun geldigheidsduur, lees hier meer. Om uzelf af te melden voor gegevensverzameling in het kader van Google Analytics, klik hier. Voor algemene informatie over het gebruik van cookies door Google klik hier.

Zoals eerder in de Privacyverklaring vermeld, is The Vegan Saint zich ervan bewust dat de uitspraak van het Hof van Justitie van de EU van 16 juli 2020 implicaties oplevert voor de doorgifte van Persoonsgegevens via Google Analytics en zoeken we naar een oplossing hiervoor. Privacy is voor ons een heel belangrijk goed en we doen daarom ons uiterste best.

Gerichte reclame door derden
The Vegan Saint maakt gebruik van analyse- en traceringstools van derden, zoals Google AdWords en Facebook Ads om het gebruik van de The Vegan Saint diensten en advertenties te volgen, te segmenteren en te analyseren. Onder meer demografie en interesse worden hierbij vastgesteld. Op basis hiervan kunnen wij meer (online) gerichte reclame aan jou verstrekken. Deze tools kunnen gebruik maken van technologieën zoals cookies, webbakens, pixeltags, logbestanden, flashcookies en/of andere technologieën voor het verzamelen en opslaan van niet-persoonlijke informatie. Gebruiksgegevens over bezoeken aan de Website van The Vegan Saint worden op ons verzoek verzameld en met The Vegan Saint gedeeld. Onder meer worden de effectiviteit van onze advertenties en paginagebruik gemeten. Ook wordt vastgelegd welke advertenties die door Google Adwords en Google AdSense zijn ingezet effectief zijn waarmee zij van toegevoegde waarde zijn bij het richten van onze internetbanneradvertenties op onze Websites en op andere Websites. The Vegan Saint heeft geen toegang tot of controle over het gebruik van deze cookies of andere traceertechnologieën door deze derden. Wij verwijzen jou naar het Privacybeleid van deze afzonderlijke partijen zoals vermeld in het Cookiebeleid van The Vegan Saint voor informatie over tracking via verschillende apparaten en het ontkoppelen van jouw apparaten Social media cookies Op de Website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“share”) op sociale netwerken als Facebook, LinkedIn en Instagram. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van het social media kanaal zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. The Vegan Saint heeft daar geen invloed op. The Vegan Saint adviseert om de Privacyverklaring van de betreffende sites (welke regelmatig kunnen wijzigen) te lezen om te achterhalen wat zij met jouw Persoonsgegevens verkregen via cookies doen en hoe zij deze verwerken. Wij gebruiken eveneens Instagram Shopping, een tool waarbij via een tag in de foto op Instagram direct wordt doorgelinkt naar het artikel op onze Website.
Je vindt hier de Privacyverklaring van Instagram.
Je vindt hier de Privacyverklaring van Facebook.
Je vindt hier de Privacyverklaring van LinkedIn.
3. Aanpassen cookie instellingen
Via jouw browserinstellingen kun je het gebruik van cookies door de Websites van The Vegan Saint en/of derde partijen weigeren. Geplaatste cookies verwijderen of ervoor zorgen dat je eerst een waarschuwing krijgt voordat er op jouw browser en/of computer cookies worden geplaatst, kun je eveneens via deze instellingen realiseren. Voor elke browser en computer die je gebruikt, dien je de instellingen afzonderlijk aan te passen. De wijze van aanpassen van de instellingen verschilt per browser. Je kunt de helpfunctie van jouw browser raadplegen. Eveneens wordt op verscheidene Websites meer uitleg gegeven over cookies en de wijze van aanpassen, zie hieronder bij ‘meer informatie’. Cookies van specifieke partijen uitzetten, kan via www.youronlinechoices.eu. Houd er rekening mee dat de functionaliteit en het gebruiksgemak van de Website kunnen verminderen wanneer je de instellingen heeft aangepast.
4. Meer informatie?
Meer informatie over cookie-instellingen Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari (Desktop), Safari (Mobile), Opera, Opera Mobile en Android Browser
WIJZIGINGEN
The Vegan Saint kan zonder voorafgaande toestemming in de toekomst wijzigingen aanbrengen aan dit Privacy- en Cookiebeleid indien dit noodzakelijk blijkt om compliant te zijn en blijven met wet- en regelgeving of wegens (uitbreiding van) de door The Vegan Saint aangeboden

Welke weg heeft jouw sapje gemaakt van de boer tot aan jouw voordeur?